Fazer: Vastuullinen pakkaus

FAZER: Pyrimme huomioimaan ympäristövaikutuksemme myös läpi pakkausten elinkaaren. Pakkauksen tehtävä on saada tuote kuluttajalle hyvässä kunnossa. Oikeanlainen pakkaus suojaa tuotetta esimerkiksi kuivumiselta, rikkoutumiselta tai aromien haihtumiselta.

Pakkausten suhteen on hyvä muistaa, että yksi pakkauksen tärkeimmistä tehtävistä on vähentää jätteen määrää. Sopiva pakkaus on ympäristön kannalta elintärkeää. Esimerkiksi yhden leipäviipaleen pois heittäminen aiheuttaa suuremman hiilijalanjäljen kuin leivän pakkauksen tuottaminen.

Elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja ei voi luokitella yksiselitteisesti hyviin tai huonoihin, sillä käyttötarkoitus määrittelee tuotteelle sopivimman pakkauksen. Pakkauksen tehtävä on suojata tuotetta ja saada se kuluttajalle saakka hyvässä kunnossa. Lisäksi pakkauksessa on tuotetietoa ja sen avulla tuotteen käyttö ja käsittely helpottuvat.

Pakkauksen osuus tuotteen ympäristökuormasta on noin 2−5 prosenttia.

Meille vastuulliset pakkausvalinnat perustuvat koko pakkauksen arvoketjun tarkasteluun raaka-aineista kierrätettävän pakkausmateriaalin osuuteen saakka. Yli 99 % Fazerin pakkausmateriaaleista voidaan joko kierrättää, uudelleen täyttää tai hyödyntää energiana. Vastuullinen pakkaus merkitsee myös sitä, että autamme kuluttajia vähentämään osaltaan pakkausjätettä tarjoamalla tietoa pakkausten kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä.

Kestävä pakkaus

Jätteen määrää voidaan vähentää tarkastelemalla kuluttajien käyttäytymistä ja suunnittelemalla kuluttajien tarpeisiin ja tuotteiden käyttötarkoitukseen sopivia pakkauksia. Oikeanlainen pakkausmateriaali ja pakkausten oikea rakenne myös suojaavat tuotetta vahingoittumiselta ja pilaantumiselta.

Pakkauksen osuus tuotteen, kuten leivän ympäristökuormasta on noin 2-5 prosenttia. Agrifood Research Finlandin vuonna 2013 tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat, että sopivankokoisilla tuotetta suojaavilla pakkauksilla voidaan edistää sitä, että elintarvike tulee kokonaan käytetyksi, mikä pienentää elintarvikkeen kokonaisympäristövaikutusta.

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana olemme tehneet useita pakkausoptimointiprojekteja. Olemme esimerkiksi muokanneet pakkauskokoja ja tutkineet ohuempien materiaalien käyttöä ja uusia rakenneratkaisuja, joiden valmistukseen kuluisi vähemmän materiaalia.

Vastuullinen pakkaus on arvoketjunsa summa

Vastuullista pakkausta valittaessa haluamme varmistaa, että raaka-aineet on tuotettu vastuullisesti ja soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Itse pakkausten tulee olla tehokkaasti valmistettuja.

Tuotteen pakkausprosessi ja jakelu muodostavat olennaisen osan vastuullisen pakkauksen arvoketjua. Pakkausten tulee olla toimivia ja kaupan ja ravintolan henkilökunnalle helppoja käsitellä ja käyttää, kun taas pakkauksen suunnittelun ja koon tulee vastata kuluttajien erilaisia tarpeita.

Pakkausten ja niiden ympäristövaikutuksen pienentämismahdollisuuksien tarkastelu on osa Fazerin yritysvastuutyötä. Tutkimustulosten ja muun pakkauksiin liittyvän tiedon avulla olemme voineet kehittää pakkauksiamme ja vähentämään niiden ympäristövaikutuksia.

Kierrätettäviä ja biohajoavia pakkausmateriaaleja

Pyrimme käyttämään kierrätettäviä ja biohajoavia pakkausmateriaaleja aina, kun niiden laatu ja ominaisuudet vastaavat asiakkaidemme vaatimuksia ja Fazerin standardeja.

Biomateriaalien käyttöön elintarvikepakkauksissa on tiettyjä haasteita. Kovin moni materiaali ei ole elintarvikelaatua tai riittävän kestävää suojaamaan ruokaa kuljetuksen aikana. Uusia materiaaleja kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja joitakin myös testataan tuotannossamme. Prosessi on pitkä, koska aina kun uusia biomateriaaleja löydetään, koko tuotantoketjun ympäristötehokkuus on varmistettava.

Tuotetieto

Tärkein tuotetieto painetaan aina tuotteen pakkaukseen. Laissa määrätään pakkauksessa vaadittavan tuotetiedon määrä ja laatu ja se vaihtelee maittain. Tuotteistamme on tarjolla tietoa myös Fazerin verkkosivuilla ja kuluttajapalvelun kautta.

Pakkausten kierrätysmerkinnät

Valintojen helpottamiseksi haluamme tarjota alkuperän ja ravintoarvojen lisäksi kuluttajille tietoa pakkausmateriaaleista ja niiden kierrätysvaihtoehdoista. Kierrätysmerkit löytyvät kaikista pakkauksistamme (poikkeuksena ne pienikokoiset pakkaukset, joihin merkintä ei mahdu).